وارد کردن رفرنس در EndNote


ارسال های توصیه شده

سلام دوستان

من برای وارد کردن کتاب ها به عنوان رفرنس مشکل ندارم اما برای وارد کردن یک کنگره مانند نمونه زیر

نهمین کنگره سراسری تغذیه ایران.دانشگاه علوم پزشکی تبریز.سید رضازاده وهمکاران

 

یا یک آمارگیری مانند زیر

Basic TB Facts". CDC. March 13, 2012. Retrieved 11 February 2016"

یا

Tuberculosis Fact sheet N°104". WHO. October 2015. Retrieved 11 February 2016"

 

مشکل دارم و نمیدونم به چه صورتی باید نمونه های بالا را در EndNote وارد نمایم!

باتشکر

لینک به دیدگاه

سلام دوستان

من برای وارد کردن کتاب ها به عنوان رفرنس مشکل ندارم اما برای وارد کردن یک کنگره مانند نمونه زیر

یا یک آمارگیری مانند زیر

یا

مشکل دارم و نمیدونم به چه صورتی باید نمونه های بالا را در EndNote وارد نمایم!

باتشکر

 

سلام

برای کنگره به این ترتیب عمل کنید:

در اندنوت، از تب References گزینه New Reference را انتخاب کنید. بعد از قسمت Reference Type یکی از گزینه های Conference Paper یا Conference Proceedings را انتخاب و قسمت های مربوطه را تکمیل و بعد از تب File گزینه Save را بزنید تا ذخیره بشه.

برای داده های آماری هم به این شکل عمل کنید:

در اندنوت، از تب References گزینه New Reference را انتخاب کنید. بعد از قسمت Reference Type گزینه Dataset را انتخاب و قسمت های مربوطه را تکمیل و بعد از تب File گزینه Save را بزنید تا ذخیره بشه.

موفق باشید

ویرایش شده توسط AMIR69
لینک به دیدگاه
  • 2 هفته بعد...

سلام میشه لطفا آموزش استفاده با نرم افزار endnote را توضیح بدید.ممنونم

 

سلام

 

در این مورد، آموزش های زیادی در انجمن موجوده:

https://forums.weare.ir/index.php/topic/26358-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%86%D9%88%D8%AA-endnote-x7/?hl=endnote

 

https://forums.weare.ir/index.php/topic/23682-21-%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4%DB%8C-%D9%86%D8%B1%D9%85-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%D8%B1-endnote/?hl=endnote

 

https://forums.weare.ir/index.php/topic/22955-%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84%DB%8C%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D9%84%DB%8C%D8%AF%DB%8C-%D9%86%D8%B1%D9%85-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%D8%B1-endnote/?hl=endnote

 

https://forums.weare.ir/index.php/topic/22954-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF-%D9%81%D8%A7%DB%8C%D9%84-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D9%86%D8%B1%D9%85-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%86%D9%88%D8%AA-endnote-%D9%85%D8%AE%D8%B5%D9%88%D8%B5-%D8%B1%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3/?hl=endnote

 

https://forums.weare.ir/index.php/topic/18541-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%D9%86%D8%B1%D9%85%E2%80%8C%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%D8%B1-endnote-x3/?hl=endnote

 

https://forums.weare.ir/index.php/topic/18534-%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C-%D9%86%D8%B1%D9%85-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%B4%D8%AE%D8%B5%DB%8C-endnote-web/?hl=endnote

 

https://forums.weare.ir/index.php/topic/18354-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-endnote/?hl=endnote

 

https://forums.weare.ir/index.php/topic/9015-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%D8%B1%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3-%D9%86%D9%88%DB%8C%D8%B3%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%88%D8%B1%D8%AF-2007/page-2?hl=endnote#entry49301

 

https://forums.weare.ir/index.php/topic/14618-%D9%86%D8%B1%D9%85-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D9%88-%D8%A7%D8%B3%D9%86%D8%A7%D8%AF-%D8%A8%D8%A7-endnote-x7-v17007072/?hl=endnote

 

https://forums.weare.ir/index.php/topic/12769-%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%DB%8C-%D9%86%D8%B1%D9%85-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87-%D9%86%D9%88%DB%8C%D8%B3%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%AD%D9%82%D9%82/?hl=endnote

 

https://forums.weare.ir/index.php/topic/9591-%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C-%D9%86%D8%B1%D9%85-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%B4%D8%AE%D8%B5%DB%8C-endnote-web/?hl=endnote

 

https://forums.weare.ir/index.php/topic/9429-%DB%8C%DA%A9-%D8%B1%D8%A7%D9%87%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%B3%D8%B1%DB%8C%D8%B9-%D8%AF%D8%B1-%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%AF-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%A8%D8%B9-%D8%A8%D9%87-endnote/?hl=endnote

 

https://forums.weare.ir/index.php/topic/9229-%D9%86%D8%B1%D9%85-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%AC%D8%B9-%D8%AF%D8%B1-%D9%86%DA%AF%D8%A7%D8%B1%D8%B4-%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%88-%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%AA%D9%87/?hl=endnote

 

https://forums.weare.ir/index.php/topic/9054-%D9%86%D8%B1%D9%85-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%AC%D8%B9-%D8%AF%D8%B1-%D9%86%DA%AF%D8%A7%D8%B1%D8%B4-%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%88-%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%AA%D9%87/?hl=endnote

 

https://forums.weare.ir/index.php/topic/8843-%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86-%D8%B1%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3-%D8%A7%D8%B2-%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%DA%AF%D9%88%DA%AF%D9%84-%D8%A7%D8%B3%DA%A9%D8%A7%D9%84%D8%B1-%D8%A8%D9%87-%D9%86%D8%B1%D9%85-%D8%A7%D9%81/?hl=endnote

 

https://forums.weare.ir/index.php/topic/45502-%D8%AF%D8%B1%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86%D9%87-%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%86%D9%88%D8%AA/?hl=%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%86%D9%88%D8%AA

 

https://forums.weare.ir/index.php/topic/26358-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%86%D9%88%D8%AA-endnote-x7/?hl=%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%86%D9%88%D8%AA

 

https://forums.weare.ir/index.php/topic/22954-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF-%D9%81%D8%A7%DB%8C%D9%84-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D9%86%D8%B1%D9%85-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%86%D9%88%D8%AA-endnote-%D9%85%D8%AE%D8%B5%D9%88%D8%B5-%D8%B1%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3/?hl=%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%86%D9%88%D8%AA

 

https://forums.weare.ir/index.php/topic/12716-%D8%AF%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%DB%8C-%DA%A9%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%86%D9%88%D8%AA-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D9%85%DB%8C%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF-%D8%8C-%D9%84%D8%B7%D9%81%D8%A7-%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%DB%8C%D9%85/?hl=%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%86%D9%88%D8%AA

 

https://forums.weare.ir/index.php/topic/11060-%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%A7%D8%AF-%D8%A8%D8%A7-%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%86%D9%88%D8%AA/?hl=%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%86%D9%88%D8%AA

 

https://forums.weare.ir/index.php/topic/9015-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%D8%B1%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3-%D9%86%D9%88%DB%8C%D8%B3%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%88%D8%B1%D8%AF-2007/page-2?hl=%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%86%D9%88%D8%AA#entry49332

 

https://forums.weare.ir/index.php/topic/30893-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D8%AA%D8%B5%D9%88%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D9%88-%D9%82%D8%AF%D9%85-%D8%A8%D9%87-%D9%82%D8%AF%D9%85-endnote/?hl=endnote

 

در نت هم آموزش های زیادی وجود داره:

https://www.google.com/search?num=100&client=firefox-b&q=%28endnote+OR+%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%86%D9%88%D8%AA%29+site%3Air+filetype%3Apdf&oq=%28endnote+OR+%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%86%D9%88%D8%AA%29+site%3Air+filetype%3Apdf&gs_l=serp.3...16919.38477.0.38805.45.38.6.0.0.0.374.5471.2-16j4.20.0....0...1.1.64.serp..21.9.1494...0j0i67k1j0i131k1j33i160k1.xER5b5m43Ec

 

https://www.google.com/search?num=100&client=firefox-b&q=%28endnote+OR+%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%86%D9%88%D8%AA%29+site%3Air+filetype%3Appt&oq=%28endnote+OR+%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%86%D9%88%D8%AA%29+site%3Air+filetype%3Appt&gs_l=serp.3...326730.328612.0.329023.6.6.0.0.0.0.322.522.2-1j1.2.0....0...1.1.64.serp..4.0.0.mytD89_DAYc

 

https://www.google.com/search?num=100&client=firefox-b&q=%28endnote+OR+%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%86%D9%88%D8%AA%29+site%3Air+filetype%3Adoc&oq=%28endnote+OR+%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%86%D9%88%D8%AA%29+site%3Air+filetype%3Adoc&gs_l=serp.3...6944.9494.0.9737.6.6.0.0.0.0.240.850.2-4.4.0....0...1.1.64.serp..2.0.0.Ve7pbKLt5t4

 

موفق باشید

ویرایش شده توسط AMIR69
لینک به دیدگاه
  • 2 هفته بعد...

سلام

 

در این مورد، آموزش های زیادی در انجمن موجوده:

https://forums.weare.ir/index.php/topic/26358-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%86%D9%88%D8%AA-endnote-x7/?hl=endnote

 

https://forums.weare.ir/index.php/topic/23682-21-%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4%DB%8C-%D9%86%D8%B1%D9%85-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%D8%B1-endnote/?hl=endnote

 

https://forums.weare.ir/index.php/topic/22955-%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84%DB%8C%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D9%84%DB%8C%D8%AF%DB%8C-%D9%86%D8%B1%D9%85-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%D8%B1-endnote/?hl=endnote

 

https://forums.weare.ir/index.php/topic/22954-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF-%D9%81%D8%A7%DB%8C%D9%84-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D9%86%D8%B1%D9%85-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%86%D9%88%D8%AA-endnote-%D9%85%D8%AE%D8%B5%D9%88%D8%B5-%D8%B1%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3/?hl=endnote

 

https://forums.weare.ir/index.php/topic/18541-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%D9%86%D8%B1%D9%85%E2%80%8C%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%D8%B1-endnote-x3/?hl=endnote

 

https://forums.weare.ir/index.php/topic/18534-%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C-%D9%86%D8%B1%D9%85-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%B4%D8%AE%D8%B5%DB%8C-endnote-web/?hl=endnote

 

https://forums.weare.ir/index.php/topic/18354-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-endnote/?hl=endnote

 

https://forums.weare.ir/index.php/topic/9015-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%D8%B1%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3-%D9%86%D9%88%DB%8C%D8%B3%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%88%D8%B1%D8%AF-2007/page-2?hl=endnote#entry49301

 

https://forums.weare.ir/index.php/topic/14618-%D9%86%D8%B1%D9%85-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D9%88-%D8%A7%D8%B3%D9%86%D8%A7%D8%AF-%D8%A8%D8%A7-endnote-x7-v17007072/?hl=endnote

 

https://forums.weare.ir/index.php/topic/12769-%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%DB%8C-%D9%86%D8%B1%D9%85-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87-%D9%86%D9%88%DB%8C%D8%B3%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%AD%D9%82%D9%82/?hl=endnote

 

https://forums.weare.ir/index.php/topic/9591-%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C-%D9%86%D8%B1%D9%85-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%B4%D8%AE%D8%B5%DB%8C-endnote-web/?hl=endnote

 

https://forums.weare.ir/index.php/topic/9429-%DB%8C%DA%A9-%D8%B1%D8%A7%D9%87%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%B3%D8%B1%DB%8C%D8%B9-%D8%AF%D8%B1-%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%AF-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%A8%D8%B9-%D8%A8%D9%87-endnote/?hl=endnote

 

https://forums.weare.ir/index.php/topic/9229-%D9%86%D8%B1%D9%85-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%AC%D8%B9-%D8%AF%D8%B1-%D9%86%DA%AF%D8%A7%D8%B1%D8%B4-%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%88-%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%AA%D9%87/?hl=endnote

 

https://forums.weare.ir/index.php/topic/9054-%D9%86%D8%B1%D9%85-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%AC%D8%B9-%D8%AF%D8%B1-%D9%86%DA%AF%D8%A7%D8%B1%D8%B4-%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%88-%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%AA%D9%87/?hl=endnote

 

https://forums.weare.ir/index.php/topic/8843-%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86-%D8%B1%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3-%D8%A7%D8%B2-%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%DA%AF%D9%88%DA%AF%D9%84-%D8%A7%D8%B3%DA%A9%D8%A7%D9%84%D8%B1-%D8%A8%D9%87-%D9%86%D8%B1%D9%85-%D8%A7%D9%81/?hl=endnote

 

https://forums.weare.ir/index.php/topic/45502-%D8%AF%D8%B1%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86%D9%87-%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%86%D9%88%D8%AA/?hl=%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%86%D9%88%D8%AA

 

https://forums.weare.ir/index.php/topic/26358-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%86%D9%88%D8%AA-endnote-x7/?hl=%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%86%D9%88%D8%AA

 

https://forums.weare.ir/index.php/topic/22954-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF-%D9%81%D8%A7%DB%8C%D9%84-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D9%86%D8%B1%D9%85-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%86%D9%88%D8%AA-endnote-%D9%85%D8%AE%D8%B5%D9%88%D8%B5-%D8%B1%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3/?hl=%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%86%D9%88%D8%AA

 

https://forums.weare.ir/index.php/topic/12716-%D8%AF%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%DB%8C-%DA%A9%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%86%D9%88%D8%AA-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D9%85%DB%8C%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF-%D8%8C-%D9%84%D8%B7%D9%81%D8%A7-%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%DB%8C%D9%85/?hl=%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%86%D9%88%D8%AA

 

https://forums.weare.ir/index.php/topic/11060-%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%A7%D8%AF-%D8%A8%D8%A7-%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%86%D9%88%D8%AA/?hl=%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%86%D9%88%D8%AA

 

https://forums.weare.ir/index.php/topic/9015-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%D8%B1%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3-%D9%86%D9%88%DB%8C%D8%B3%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%88%D8%B1%D8%AF-2007/page-2?hl=%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%86%D9%88%D8%AA#entry49332

 

https://forums.weare.ir/index.php/topic/30893-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D8%AA%D8%B5%D9%88%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D9%88-%D9%82%D8%AF%D9%85-%D8%A8%D9%87-%D9%82%D8%AF%D9%85-endnote/?hl=endnote

 

در نت هم آموزش های زیادی وجود داره:

https://www.google.com/search?num=100&client=firefox-b&q=%28endnote+OR+%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%86%D9%88%D8%AA%29+site%3Air+filetype%3Apdf&oq=%28endnote+OR+%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%86%D9%88%D8%AA%29+site%3Air+filetype%3Apdf&gs_l=serp.3...16919.38477.0.38805.45.38.6.0.0.0.374.5471.2-16j4.20.0....0...1.1.64.serp..21.9.1494...0j0i67k1j0i131k1j33i160k1.xER5b5m43Ec

 

https://www.google.com/search?num=100&client=firefox-b&q=%28endnote+OR+%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%86%D9%88%D8%AA%29+site%3Air+filetype%3Appt&oq=%28endnote+OR+%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%86%D9%88%D8%AA%29+site%3Air+filetype%3Appt&gs_l=serp.3...326730.328612.0.329023.6.6.0.0.0.0.322.522.2-1j1.2.0....0...1.1.64.serp..4.0.0.mytD89_DAYc

 

https://www.google.com/search?num=100&client=firefox-b&q=%28endnote+OR+%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%86%D9%88%D8%AA%29+site%3Air+filetype%3Adoc&oq=%28endnote+OR+%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%86%D9%88%D8%AA%29+site%3Air+filetype%3Adoc&gs_l=serp.3...6944.9494.0.9737.6.6.0.0.0.0.240.850.2-4.4.0....0...1.1.64.serp..2.0.0.Ve7pbKLt5t4

 

موفق باشید

لطف کردید

لینک به دیدگاه

برای ارسال دیدگاه یک حساب کاربری ایجاد کنید یا وارد حساب خود شوید

برای اینکه بتوانید دیدگاهی ارسال کنید نیاز دارید که کاربر سایت شوید

ایجاد یک حساب کاربری

برای حساب کاربری جدید در سایت ما ثبت نام کنید. عضویت خیلی ساده است !

ثبت نام یک حساب کاربری جدید

ورود به حساب کاربری

دارای حساب کاربری هستید؟ از اینجا وارد شوید

ورود به حساب کاربری
  • کاربران آنلاین در این صفحه   0 کاربر

    • هیچ کاربر عضوی،در حال مشاهده این صفحه نیست.