درخواست مقاله از Jamanetwork


aranjuez

ارسال های توصیه شده

Title: qSOFA for Identifying Sepsis Among Patients With Infection

Author: François Lamontagne, MD1,2; David A. Harrison, PhD2; Kathryn M. Rowan, PhD2

Journal or Ebook Name: ..

Volume, Issue, Year and Pages : 2017

Link: http://jamanetwork.com/journals/jama/article-abstract/2598244

Requested Format:: Publisher PDF

لینک به دیدگاه

بایگانی شده

این موضوع بایگانی و قفل شده و دیگر امکان ارسال پاسخ نیست.

مهمان
این موضوع برای عدم ارسال قفل گردیده است.
  • کاربران آنلاین در این صفحه   0 کاربر

    • هیچ کاربر عضوی،در حال مشاهده این صفحه نیست.