درخواست مقاله از Jama network


aranjuez

ارسال های توصیه شده

Title: Prognostic Accuracy of Sepsis-3 Criteria for In-Hospital Mortality Among Patients With Suspected Infection Presenting to the Emergency Department

Author: Yonathan Freund, MD, PhD1,2; Najla Lemachatti, MD2; Evguenia Krastinova, MD, PhD

Journal or Ebook Name: .

Volume, Issue, Year and Pages : 2017

Link: http://jamanetwork.com/journals/jama/article-abstract/2598268

Requested Format:: Publisher PDF

لینک به دیدگاه

بایگانی شده

این موضوع بایگانی و قفل شده و دیگر امکان ارسال پاسخ نیست.

مهمان
این موضوع برای عدم ارسال قفل گردیده است.
  • کاربران آنلاین در این صفحه   0 کاربر

    • هیچ کاربر عضوی،در حال مشاهده این صفحه نیست.