درخواست مقاله از Jama network


aranjuez

ارسال های توصیه شده

Title: Prognostic Accuracy of the SOFA Score, SIRS Criteria, and qSOFA Score for In-Hospital Mortality Among Adults With Suspected Infection Admitted to the Intensive Care Unit

Author: Eamon P. Raith, MBBS, MACCP1,2; Andrew A. Udy, MBChB, PhD, FCICM1,3; Michael Bailey, PhD

Journal or Ebook Name: .

Volume, Issue, Year and Pages : 2017

Link: http://jamanetwork.com/journals/jama/article-abstract/2598267

Requested Format:: Publisher PDF

لینک به دیدگاه

بایگانی شده

این موضوع بایگانی و قفل شده و دیگر امکان ارسال پاسخ نیست.

مهمان
این موضوع برای عدم ارسال قفل گردیده است.
  • کاربران آنلاین در این صفحه   0 کاربر

    • هیچ کاربر عضوی،در حال مشاهده این صفحه نیست.