درخواست مقاله


IranPaper

ارسال های توصیه شده

Title: .

Author: .

Journal or Ebook Name: .

Volume, Issue, Year and Pages : .

Link: Precipitation of jarosite from manganese sulphate solutions

doi:

توضیحات: Teixeira, L.A., Tavares, L.Y., 1986. Precipitation of jarosite from

manganese sulphate solutions. In: Dutrizac, J.E., Monhemius, J.A.

(Eds.), Iron Control in Hydrometallurgy. Ellis Horwood, Chichester, UK, pp. 431–453.

لینک به دیدگاه

بایگانی شده

این موضوع بایگانی و قفل شده و دیگر امکان ارسال پاسخ نیست.

مهمان
این موضوع برای عدم ارسال قفل گردیده است.
  • کاربران آنلاین در این صفحه   0 کاربر

    • هیچ کاربر عضوی،در حال مشاهده این صفحه نیست.