درخواست مقاله یا یک فصل کتاب


coolboy2004

ارسال های توصیه شده

Title: Fragment Pharmacophore-Based Screening: An Efficient Approach for Discovery of New Inhibitors of Toll-Like Receptor

Author: Hoora Hashemi, Malihe Hassanzadeh, Massoud Amanlou.

Journal or Ebook Name: Combinatorial Chemistry & High Throughput Screening

Volume, Issue, Year and Pages : Combinatorial Chemistry & High Throughput ScreeningVolume 19, 4 Issues, 2016, 834 - 840

Link: http://www.eurekaselect.com/145422/article

لینک به دیدگاه

بایگانی شده

این موضوع بایگانی و قفل شده و دیگر امکان ارسال پاسخ نیست.

مهمان
این موضوع برای عدم ارسال قفل گردیده است.
  • کاربران آنلاین در این صفحه   0 کاربر

    • هیچ کاربر عضوی،در حال مشاهده این صفحه نیست.