درخواست مقاله


bronco6336

ارسال های توصیه شده

Title: Calculation of Wind Drift in Staggered-Truss Buildings

 

Author: Leffler, Robert E. (1983).

Journal or Ebook Name: Calculation of Wind Drift in Staggered-Truss Buildings

Volume, Issue, Year and Pages : , Vol. 20, pp. 1-28.

Link: https://www.aisc.org/Calculation-of-Wind-Drift-in-Staggered-Truss-Buildings#.WIXrEBt95PY

Requested Format:: ANY format accepted

لینک به دیدگاه

بایگانی شده

این موضوع بایگانی و قفل شده و دیگر امکان ارسال پاسخ نیست.

مهمان
این موضوع برای عدم ارسال قفل گردیده است.
  • کاربران آنلاین در این صفحه   0 کاربر

    • هیچ کاربر عضوی،در حال مشاهده این صفحه نیست.