درخواست مقاله


bronco6336

ارسال های توصیه شده

Title: The Evolution of the Independence of Internal Judicial and Quasi-Judicial Organs of International Organizations: The Case of the World Bank

Author: Andrés Rigo Sureda

Journal or Ebook Name: The Evolution of the Independence of Internal Judicial and Quasi-Judicial Organs of International Organizations: The Case of the World Bank

Volume, Issue, Year and Pages : 2012-

pp 303-318

Link: http://booksandjournals.brillonline.com/content/books/b9789004204379s018

Requested Format:: Publisher PDF

لینک به دیدگاه

بایگانی شده

این موضوع بایگانی و قفل شده و دیگر امکان ارسال پاسخ نیست.

مهمان
این موضوع برای عدم ارسال قفل گردیده است.
  • کاربران آنلاین در این صفحه   0 کاربر

    • هیچ کاربر عضوی،در حال مشاهده این صفحه نیست.