درخواست کتاب


Walking

ارسال های توصیه شده

Title: Computer Forensics: Investigation Procedures and Response (CHFI)

Author: EC-Council

Journal or Ebook Name: Cengag Learning

Volume, Issue, Year and Pages : 2016, 2nd eddition

Link: https://www.amazon.com/Computer-Forensics-Investigation-Procedures-Response/dp/1305883470/

Other link (optional): http://www.worldcat.org/title/investigation-procedures-and-response/oclc/915490504

لینک به دیدگاه

بایگانی شده

این موضوع بایگانی و قفل شده و دیگر امکان ارسال پاسخ نیست.

مهمان
این موضوع برای عدم ارسال قفل گردیده است.
  • کاربران آنلاین در این صفحه   0 کاربر

    • هیچ کاربر عضوی،در حال مشاهده این صفحه نیست.