درخواست کتاب از EBSCOHOST


ebooksfinder4u

ارسال های توصیه شده

Title: Parliament and parliamentarism : a comparative... by Pasi Ihalainen

Parliament and parliamentarism : a comparative history of a European concept

Author: http://www.worldcat.org/search?qt=worldcat_org_all&q=9781782389545

Journal or Ebook Name: http://www.worldcat.org/search?qt=worldcat_org_all&q=9781782389545

Volume, Issue, Year and Pages : http://www.worldcat.org/search?qt=worldcat_org_all&q=9781782389545

Link: http://www.worldcat.org/search?qt=worldcat_org_all&q=9781782389545

Other link (optional): http://www.worldcat.org/search?qt=worldcat_org_all&q=9781782389545

Requested Format:: Publisher PDF

EBSCOhost

لینک به دیدگاه

بایگانی شده

این موضوع بایگانی و قفل شده و دیگر امکان ارسال پاسخ نیست.

مهمان
این موضوع برای عدم ارسال قفل گردیده است.
  • کاربران آنلاین در این صفحه   0 کاربر

    • هیچ کاربر عضوی،در حال مشاهده این صفحه نیست.