درخواست دانلود کتاب


fazelidavid

ارسال های توصیه شده

Title: Doing Neurofeedback: An Introduction

Author: Richard Soutar, PhD & Robert Longo, MRC

Journal or Ebook Name: bmed press

Volume, Issue, Year and Pages : 2011

Link: http://www.bmedpress.com/shop/doing-neurofeedback-an-introduction/

سپاس

لینک به دیدگاه

بایگانی شده

این موضوع بایگانی و قفل شده و دیگر امکان ارسال پاسخ نیست.

مهمان
این موضوع برای عدم ارسال قفل گردیده است.
  • کاربران آنلاین در این صفحه   0 کاربر

    • هیچ کاربر عضوی،در حال مشاهده این صفحه نیست.