درخواست مقاله


IranPaper

ارسال های توصیه شده

Title: .

Author: .

Journal or Ebook Name: .

Volume, Issue, Year and Pages : .

Link: http://open.oriprobe.com/articles/41103337/Intelligent_optimization_control_and_its_applicati.htm

doi:

توضیحات:

Intelligent optimization control and its application in ammonia distillation process for soda manufacturing

 

Author(s): Yang Maying, Jin Xiaoming, Shi Xiaozhen

Pages: 65-71

Year: 2014 Issue: 1

Journal: Journal of Nanjing University of Science and Technology

لینک به دیدگاه

بایگانی شده

این موضوع بایگانی و قفل شده و دیگر امکان ارسال پاسخ نیست.

مهمان
این موضوع برای عدم ارسال قفل گردیده است.
  • کاربران آنلاین در این صفحه   0 کاربر

    • هیچ کاربر عضوی،در حال مشاهده این صفحه نیست.