درخواست مقاله


bronco6336

ارسال های توصیه شده

Title: Chapter 11: The Elaboration Likelihood Model

 

Author: ریچارد

Journal or Ebook Name: Chapter 11: The Elaboration Likelihood Model

 

Volume, Issue, Year and Pages : 0

Link: http://sk.sagepub.com/reference/hdbk_socialpsychtheories1/n12.xml

لینک به دیدگاه

بایگانی شده

این موضوع بایگانی و قفل شده و دیگر امکان ارسال پاسخ نیست.

مهمان
این موضوع برای عدم ارسال قفل گردیده است.
  • کاربران آنلاین در این صفحه   0 کاربر

    • هیچ کاربر عضوی،در حال مشاهده این صفحه نیست.