درخواست مقاله


bronco6336

ارسال های توصیه شده

Title: The Effect of Brand Gender Similarity on Brand-Alliance Fit and Purchase Intention

Author: Miriam van Tilburg, Andreas Herrmann, Bianca Grohmann, Theo Lieven

Journal or Ebook Name: The Effect of Brand Gender Similarity on Brand-Alliance Fit and Purchase Intention

Volume, Issue, Year and Pages : 2015

Link: http://elibrary.vahlen.de/10.15358/0344-1369-2015-1-5/the-effect-of-brand-gender-similarity-on-brand-alliance-fit-and-purchase-intention-jahrgang-37-2015-heft-1

لینک به دیدگاه

بایگانی شده

این موضوع بایگانی و قفل شده و دیگر امکان ارسال پاسخ نیست.

مهمان
این موضوع برای عدم ارسال قفل گردیده است.
  • کاربران آنلاین در این صفحه   0 کاربر

    • هیچ کاربر عضوی،در حال مشاهده این صفحه نیست.