درخواست مقاله


bronco6336

ارسال های توصیه شده

Title: Absorption of potassium accumulated in soil by chicory (Cichorium intybus L.)

 

Author: T. Kunano, H. Araki

 

Journal or Ebook Name: Absorption of potassium accumulated in soil by chicory (Cichorium intybus L.)

 

Volume, Issue, Year and Pages : 0

Link: http://www.actahort.org/books/1118/1118_27.htm

Other link (optional): http://www.actahort.org/books/1118/1118_27.htm

لینک به دیدگاه

بایگانی شده

این موضوع بایگانی و قفل شده و دیگر امکان ارسال پاسخ نیست.

مهمان
این موضوع برای عدم ارسال قفل گردیده است.
  • کاربران آنلاین در این صفحه   0 کاربر

    • هیچ کاربر عضوی،در حال مشاهده این صفحه نیست.