درخواست مقاله


bronco6336

ارسال های توصیه شده

Title: EFFECTS OF GAMMA IRRADIATION ON SOME PHYSIOLOGICAL AND MORPHOLOGICAL CHARACTERS OF TWO ALMOND (PRUNUS AMYGDALUS L.) CULTIVARS

 

Author: 0

Journal or Ebook Name: EFFECTS OF GAMMA IRRADIATION ON SOME PHYSIOLOGICAL AND MORPHOLOGICAL CHARACTERS OF TWO ALMOND (PRUNUS AMYGDALUS L.) CULTIVARS

 

Volume, Issue, Year and Pages : 0

Link: http://www.actahort.org/books/726/726_60.htm

لینک به دیدگاه

بایگانی شده

این موضوع بایگانی و قفل شده و دیگر امکان ارسال پاسخ نیست.

مهمان
این موضوع برای عدم ارسال قفل گردیده است.
  • کاربران آنلاین در این صفحه   0 کاربر

    • هیچ کاربر عضوی،در حال مشاهده این صفحه نیست.