درخواست مقاله


bronco6336

ارسال های توصیه شده

Title: EFFECTS OF DROUGHT ON SHOOT WATER RELATIONS IN 'ANTOÑETA' AND 'MARTA' ALMOND CULTIVARS GRAFTED ONTO 'GARRIGUES' AND 'GF677' ROOTSTOCKS

Author: 0

Journal or Ebook Name: EFFECTS OF DROUGHT ON SHOOT WATER RELATIONS IN 'ANTOÑETA' AND 'MARTA' ALMOND CULTIVARS GRAFTED ONTO 'GARRIGUES' AND 'GF677' ROOTSTOCKS

Volume, Issue, Year and Pages : 0

Link: http://www.actahort.org/books/591/591_53.htm

Other link (optional): http://www.actahort.org/books/591/591_53.htm

لینک به دیدگاه

بایگانی شده

این موضوع بایگانی و قفل شده و دیگر امکان ارسال پاسخ نیست.

مهمان
این موضوع برای عدم ارسال قفل گردیده است.
  • کاربران آنلاین در این صفحه   0 کاربر

    • هیچ کاربر عضوی،در حال مشاهده این صفحه نیست.