درخواست مقاله-cnki


bronco6336

ارسال های توصیه شده

Title: Test study of collapse characteristics of tunnels in soft ground in urban areas

Author: 0

Journal or Ebook Name: Test study of collapse characteristics of tunnels in soft ground in urban areas

Volume, Issue, Year and Pages : 0

Link: http://www.cnki.net/kcms/doi/10.13722/j.cnki.jrme.2014.12.008.html

Other link (optional): 0

لینک به دیدگاه

بایگانی شده

این موضوع بایگانی و قفل شده و دیگر امکان ارسال پاسخ نیست.

مهمان
این موضوع برای عدم ارسال قفل گردیده است.
  • کاربران آنلاین در این صفحه   0 کاربر

    • هیچ کاربر عضوی،در حال مشاهده این صفحه نیست.