درخواست CRC


sunny27

ارسال های توصیه شده

Title: Probability and Statistics with R, Second Edition

Author: Maria Dolores Ugarte, Ana F. Militino, Alan T. Arnholt

Journal or Ebook Name: 9781466504394

Volume, Issue, Year and Pages : 2015

Link: https://www.crcpress.com/Probability-and-Statistics-with-R-Second-Edition/Ugarte-Militino-Arnholt/p/book/9781466504394

Requested Format:: Publisher PDF

لینک به دیدگاه

بایگانی شده

این موضوع بایگانی و قفل شده و دیگر امکان ارسال پاسخ نیست.

مهمان
این موضوع برای عدم ارسال قفل گردیده است.
  • کاربران آنلاین در این صفحه   0 کاربر

    • هیچ کاربر عضوی،در حال مشاهده این صفحه نیست.