درخواست مقاله-cnki


bronco6336

ارسال های توصیه شده

Title: Multi-objective flow shop group scheduling with separable setup time and handling time

Author: 00

Journal or Ebook Name: Multi-objective flow shop group scheduling with separable setup time and handling time

Volume, Issue, Year and Pages : 00

Link: http://www.cnki.net/kcms/doi/10.13196/j.cims.2015.10.018.html

Other link (optional): http://www.cnki.net/kcms/doi/10.13196/j.cims.2015.10.018.html

لینک به دیدگاه

بایگانی شده

این موضوع بایگانی و قفل شده و دیگر امکان ارسال پاسخ نیست.

مهمان
این موضوع برای عدم ارسال قفل گردیده است.
  • کاربران آنلاین در این صفحه   0 کاربر

    • هیچ کاربر عضوی،در حال مشاهده این صفحه نیست.