درخواست كتاب


mohamad654

ارسال های توصیه شده

Title: Academic Writing for Graduate Students: Essential Tasks and Skills

Author: John M. Swales, Christine B. Feak

Journal or Ebook Name: Academic Writing for Graduate Students: Essential Tasks and Skills

Volume, Issue, Year and Pages : 2012

Link: https://books.google.com/books?id=nL-nuAAACAAJ&dq=academic+writing+for+graduate+students+essential+tasks+and+skills+2012&hl=en&sa=X&ved=0ahUKEwjLv--RkYPSAhVKKpoKHVDqCZ4Q6AEIITAA

Requested Format:: Publisher PDF

true pdf please

لینک به دیدگاه
  • 2 هفته بعد...

بایگانی شده

این موضوع بایگانی و قفل شده و دیگر امکان ارسال پاسخ نیست.

مهمان
این موضوع برای عدم ارسال قفل گردیده است.
  • کاربران آنلاین در این صفحه   0 کاربر

    • هیچ کاربر عضوی،در حال مشاهده این صفحه نیست.