درخواست مقاله -3


*Kid

ارسال های توصیه شده

Title: Moderating Role of Cause Related Marketing Campaign Between Attitude Towards Products and Purchase Intention: An Experimental Analysis

Author: -

Journal or Ebook Name: -

Volume, Issue, Year and Pages : -

Link: http://www.indianjournalofmarketing.com/index.php/ijom/article/view/80427

Requested Format:: Publisher PDF

لینک به دیدگاه

بایگانی شده

این موضوع بایگانی و قفل شده و دیگر امکان ارسال پاسخ نیست.

مهمان
این موضوع برای عدم ارسال قفل گردیده است.
  • کاربران آنلاین در این صفحه   0 کاربر

    • هیچ کاربر عضوی،در حال مشاهده این صفحه نیست.