درخواست مقاله یا یک فصل کتاب


coolboy2004

ارسال های توصیه شده

Title: Fixed-dose trial of the single isomer SSRI Escitalopram in depressed outpatients

Author: Burke, William J.; Gergel, Ivan; Bose, Anjana

Journal or Ebook Name: The Journal of Clinical Psychiatry

Volume, Issue, Year and Pages : Vol 63(4), Apr 2002, 331-336

Link: http://www.psychiatrist.com/JCP/article/Pages/2002/v63n04/v63n0410.aspx

Other link (optional): http://dx.doi.org/10.4088/JCP.v63n0410

Requested Format:: Publisher PDF

لینک به دیدگاه

بایگانی شده

این موضوع بایگانی و قفل شده و دیگر امکان ارسال پاسخ نیست.

مهمان
این موضوع برای عدم ارسال قفل گردیده است.
  • کاربران آنلاین در این صفحه   0 کاربر

    • هیچ کاربر عضوی،در حال مشاهده این صفحه نیست.