درخواست کتاب


Misagh

ارسال های توصیه شده

Title: Nonlinear and environmental electromagnetics: proceedings of the URSI (International Union of Radio Science), Commission E Workshop, Tokyo, October 19, 1984

Author: edited by Kikuchi

Journal or Ebook Name: Elsevier, Amsterdam

Volume, Issue, Year and Pages : 1985

Link: https://books.google.com/books?id=Ss4iAQAAIAAJ&q=Nonlinear+and+Environmental+Electromagnetic,+edited+by+Kikuchi&dq=Nonlinear+and+Environmental+Electromagnetic,+edited+by+Kikuchi&hl=en&sa=X&ved=0ahUKEwjZwKP2gKHSAhXJfxoKHR39BbAQ6AEIGTAA

Other link (optional): http://jessicabooks.biz/jess/nonlinear-and-environmental-electromagnetics/

سلام

لطفا مساعدت بفرمایید! هر چند به نظر می رسه فرمت الکترونیک نداشته باشه.

متاسفانه لینک بهتری نیافتم.

ممنون

لینک به دیدگاه

بایگانی شده

این موضوع بایگانی و قفل شده و دیگر امکان ارسال پاسخ نیست.

مهمان
این موضوع برای عدم ارسال قفل گردیده است.
  • کاربران آنلاین در این صفحه   0 کاربر

    • هیچ کاربر عضوی،در حال مشاهده این صفحه نیست.