درخواست دانلود کتاب


optic

ارسال های توصیه شده

Title: Gas Chromatography

A Practical Approach

Author: P. J. Baugh

Journal or Ebook Name: oxford

Volume, Issue, Year and Pages : 1993

Link: https://global.oup.com/academic/product/gas-chromatography-9780199632718?cc=ir〈=en&

Other link (optional): https://www.amazon.com/Gas-Chromatography-Practical-Approach/dp/0199632715/ref=mt_paperback?_encoding=UTF8&me=

لینک به دیدگاه

بایگانی شده

این موضوع بایگانی و قفل شده و دیگر امکان ارسال پاسخ نیست.

مهمان
این موضوع برای عدم ارسال قفل گردیده است.
  • کاربران آنلاین در این صفحه   0 کاربر

    • هیچ کاربر عضوی،در حال مشاهده این صفحه نیست.