درخواست مقاله


Misagh

ارسال های توصیه شده

Title: Some Polynomially Solvable Cases of the Inverse Ordered 1-Median Problem on Trees

Author: Kien Trung Nguyen

Journal or Ebook Name: Filomat

Volume, Issue, Year and Pages : 2017

Link: http://journal.pmf.ni.ac.rs/filomat/index.php/filomat/article/view/3666

Other link (optional): https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=nl&user=OVXayIgAAAAJ&citation_for_view=OVXayIgAAAAJ:LPZeul_q3PIC

سلام

لطفا مساعدت بفرمایید.

ممنون

لینک به دیدگاه

بایگانی شده

این موضوع بایگانی و قفل شده و دیگر امکان ارسال پاسخ نیست.

مهمان
این موضوع برای عدم ارسال قفل گردیده است.
  • کاربران آنلاین در این صفحه   0 کاربر

    • هیچ کاربر عضوی،در حال مشاهده این صفحه نیست.