درخواست مقاله از iospress


arianh

ارسال های توصیه شده

Title: Probability approximation to multi-attribute decision making method with stochastic attribute values

Author: Zhou, Shenghai; Xu, Xuanhua; Li, Zhaohui; Zhang, Faming

Journal or Ebook Name: Journal of Intelligent & Fuzzy Systems

Volume, Issue, Year and Pages : vol. 32, no. 3, pp. 2537-2548, 2017

Link: http://content.iospress.com/articles/journal-of-intelligent-and-fuzzy-systems/ifs16511

Requested Format:: Publisher PDF

لینک به دیدگاه

بایگانی شده

این موضوع بایگانی و قفل شده و دیگر امکان ارسال پاسخ نیست.

مهمان
این موضوع برای عدم ارسال قفل گردیده است.
  • کاربران آنلاین در این صفحه   0 کاربر

    • هیچ کاربر عضوی،در حال مشاهده این صفحه نیست.