درخواست مقاله یا یک فصل کتاب


coolboy2004

ارسال های توصیه شده

Title: Kidney Cell-Adapted Infectious Bronchitis ArkDPI Vaccine is Stable and Protective

Author: Ramon Zegpi, Cassandra Breedlove, Vicky L. van Santen...

Journal or Ebook Name: Avian Diseases

Volume, Issue, Year and Pages : Posted online on February 2017

Link: http://www.aaapjournals.info/doi/abs/10.1637/11537-111416-Reg.1?code=aaap-site

لینک به دیدگاه

بایگانی شده

این موضوع بایگانی و قفل شده و دیگر امکان ارسال پاسخ نیست.

مهمان
این موضوع برای عدم ارسال قفل گردیده است.
  • کاربران آنلاین در این صفحه   0 کاربر

    • هیچ کاربر عضوی،در حال مشاهده این صفحه نیست.