درخواست مقاله


*Kid

ارسال های توصیه شده

Title: Estimated Patellofemoral Compressive Forces and Contact Pressures during Dance Landings

Author: -

Journal or Ebook Name: -

Volume, Issue, Year and Pages : -

Link: http://journals.humankinetics.com/doi/10.1123/jab.12.1.1

Other link (optional): -

Requested Format:: Publisher PDF

لینک به دیدگاه

بایگانی شده

این موضوع بایگانی و قفل شده و دیگر امکان ارسال پاسخ نیست.

مهمان
این موضوع برای عدم ارسال قفل گردیده است.
  • کاربران آنلاین در این صفحه   0 کاربر

    • هیچ کاربر عضوی،در حال مشاهده این صفحه نیست.