درخواست مقاله


mariya

ارسال های توصیه شده

Title: cost based plant location decision model from the view of entire supply chain

Author: Weibing weng / dianjun fang

Journal or Ebook Name: Science direct / energy procedia

Volume, Issue, Year and Pages : 2011 / 9859-9865

Link: -

+60 Gift

لینک به دیدگاه

بایگانی شده

این موضوع بایگانی و قفل شده و دیگر امکان ارسال پاسخ نیست.

مهمان
این موضوع برای عدم ارسال قفل گردیده است.
  • کاربران آنلاین در این صفحه   0 کاربر

    • هیچ کاربر عضوی،در حال مشاهده این صفحه نیست.