× برای این تاپیک محدودیت 5 پاسخ از طرف ارسال کننده تاپیک در نظر گرفته شده است. بعد از تعداد مشخص شده، تاپیک بسته می شود.

ارسال های توصیه شده

اکانت Vrije Universiteit Brussel بلژیک برای دانلود رایگان مقاله و کتاب از ScienceDirect, Springer, Wiley, EBSCOHOST و دیگر منابع علمی

 

محتوای مخفی
برای مشاهده محتوای مخفی یک پاسخ در این تاپیک ارسال کنید.

 

Library: http://vub.ac.be/BIBLIO/index_en.html

Databases: http://vub.ac.be/BIBLIO/ubwebsite_database_alpha_en.html

بخشی از دیتابیس ها:

Abraham
Online gegevensbank
http://biblio.vub.ac.be/vlink/WWWURN.csp?ID=ABR
Beschikbaar
Toevoegen aan leeslijst
Acland's cross-sectional navigator
http://biblio.vub.ac.be/vlink/WWWURN.csp?ID=ACL
ACM digital library
http://biblio.vub.ac.be/vlink/WWWURN.csp?ID=APO
ADS astronomy abstract service
http://biblio.vub.ac.be/vlink/WWWURN.csp?ID=ADS
AGRICOLA (AGRICultural online access)
http://biblio.vub.ac.be/vlink/WWWURN.csp?ID=AGR
American doctoral dissertations
http://biblio.vub.ac.be/vlink/WWWURN.csp?ID=ADD
L'année philologique
http://biblio.vub.ac.be/vlink/WWWURN.csp?ID=APH
Annotated leading cases (ALC)
http://biblio.vub.ac.be/vlink/WWWURN.csp?ID=ALC
ARIBIB - ARI bibliographical database for astronomical references
http://biblio.vub.ac.be/vlink/WWWURN.csp?ID=ARI
Art full text (H.W. Wilson)
http://biblio.vub.ac.be/vlink/WWWURN.csp?ID=ART
Article@INIST
http://biblio.vub.ac.be/vlink/WWWURN.csp?ID=INI
ArXiv.org e-print archive
http://biblio.vub.ac.be/vlink/WWWURN.csp?ID=ARX
AskERIC (Educational Resources Information Center (ERIC) database)
http://biblio.vub.ac.be/vlink/WWWURN.csp?ID=ASK
BASE
http://biblio.vub.ac.be/vlink/WWWURN.csp?ID=BAS
Bel-First
http://biblio.vub.ac.be/vlink/WWWURN.csp?ID=BEF
BioMed central
http://biblio.vub.ac.be/vlink/WWWURN.csp?ID=BIO
Business Source Premier
http://biblio.vub.ac.be/vlink/WWWURN.csp?ID=BSP
Business Source Premier via BusinessSearchingInterface
http://biblio.vub.ac.be/vlink/WWWURN.csp?ID=BSI
ChemFinder.com
http://biblio.vub.ac.be/vlink/WWWURN.csp?ID=FIN
ChemIDplus
http://biblio.vub.ac.be/vlink/WWWURN.csp?ID=CHE
CIAO (Columbia international affairs online) = Columbia international affairs online
http://biblio.vub.ac.be/vlink/WWWURN.csp?ID=CIA
CiteSeer
http://biblio.vub.ac.be/vlink/WWWURN.csp?ID=CIT
Civil Engineering Database (CDEB) - ASCE's Electronic Information Retrieval Service
http://biblio.vub.ac.be/vlink/WWWURN.csp?ID=CIV
Communication abstracts
http://biblio.vub.ac.be/vlink/WWWURN.csp?ID=CMA
Communication and mass media complete = CMMC
http://biblio.vub.ac.be/vlink/WWWURN.csp?ID=CMM
DialogSelect Open Access - Business & News
http://biblio.vub.ac.be/vlink/WWWURN.csp?ID=DBU
DialogSelect Open Access - Chemistry
http://biblio.vub.ac.be/vlink/WWWURN.csp?ID=DCH
DialogSelect Open Access - Engineering
http://biblio.vub.ac.be/vlink/WWWURN.csp?ID=DTE
DialogSelect Open Access - Environment
http://biblio.vub.ac.be/vlink/WWWURN.csp?ID=DEN
DialogSelect Open Access - Government
http://biblio.vub.ac.be/vlink/WWWURN.csp?ID=DGO
DialogSelect Open Access - Intelectual Property
http://biblio.vub.ac.be/vlink/WWWURN.csp?ID=DIP
DialogSelect Open Access - Medicine
http://biblio.vub.ac.be/vlink/WWWURN.csp?ID=DME
DialogSelect Open Access - Pharmacology
http://biblio.vub.ac.be/vlink/WWWURN.csp?ID=DPH
Directory of published proceedings (DoPP)
http://biblio.vub.ac.be/vlink/WWWURN.csp?ID=INT
EBMPracticeNet
http://biblio.vub.ac.be/vlink/WWWURN.csp?ID=EPN
EBSCOhost
http://biblio.vub.ac.be/vlink/WWWURN.csp?ID=EBH
EconLit
http://biblio.vub.ac.be/vlink/WWWURN.csp?ID=ECO
Education full text (H.W. Wilson)
http://biblio.vub.ac.be/vlink/WWWURN.csp?ID=WEA
Encyclopaedia Britannica
http://biblio.vub.ac.be/vlink/WWWURN.csp?ID=BRI
Encyclopaedia universalis
http://biblio.vub.ac.be/vlink/WWWURN.csp?ID=UNI
Encyclopédie DIDEROT
http://biblio.vub.ac.be/vlink/WWWURN.csp?ID=DID
ERIC
http://biblio.vub.ac.be/vlink/WWWURN.csp?ID=ERI
Espacenet
http://biblio.vub.ac.be/vlink/WWWURN.csp?ID=ESP
EUR-Lex
http://biblio.vub.ac.be/vlink/WWWURN.csp?ID=EUL
Eurocodes
http://biblio.vub.ac.be/vlink/WWWURN.csp?ID=EUR
European pharmacopoeia
http://biblio.vub.ac.be/vlink/WWWURN.csp?ID=FAR
European Views of the Americas
http://biblio.vub.ac.be/vlink/WWWURN.csp?ID=EVA
Fictierom
http://biblio.vub.ac.be/vlink/WWWURN.csp?ID=FIC
Frantext
http://biblio.vub.ac.be/vlink/WWWURN.csp?ID=FRA
Future medicine
http://biblio.vub.ac.be/vlink/WWWURN.csp?ID=FUM
Future trends
http://biblio.vub.ac.be/vlink/WWWURN.csp?ID=FUT
Gartner research database
http://biblio.vub.ac.be/vlink/WWWURN.csp?ID=GAR
De geïntegreerde taalbank
http://biblio.vub.ac.be/vlink/WWWURN.csp?ID=GTB
Gemeenschappelijke catalogus van de bibliotheken van de Federale Overheidsdiensten
http://biblio.vub.ac.be/vlink/WWWURN.csp?ID=GCO
Global Forecasting Service = Economist Intelligence Unit's Global Forecasting Service
http://biblio.vub.ac.be/vlink/WWWURN.csp?ID=GFS
Google scholar
http://biblio.vub.ac.be/vlink/WWWURN.csp?ID=GSC
Gopress Academic
http://biblio.vub.ac.be/vlink/WWWURN.csp?ID=GOP
GreenFILE
http://biblio.vub.ac.be/vlink/WWWURN.csp?ID=GFE
HealthGate
http://biblio.vub.ac.be/vlink/WWWURN.csp?ID=HEA
Historical abstracts
http://biblio.vub.ac.be/vlink/WWWURN.csp?ID=HIS
The image of the journalist in popular culture
http://biblio.vub.ac.be/vlink/WWWURN.csp?ID=IJP
IngentaJournals
http://biblio.vub.ac.be/vlink/WWWURN.csp?ID=ING
International African Bibliography Online
http://biblio.vub.ac.be/vlink/WWWURN.csp?ID=IAB
International bibliography of theatre & dance (IBTD)
http://biblio.vub.ac.be/vlink/WWWURN.csp?ID=IBT
International political science abstracts (IPSA)
http://biblio.vub.ac.be/vlink/WWWURN.csp?ID=IPS
INVERT
http://biblio.vub.ac.be/vlink/WWWURN.csp?ID=INV
Journal Citation Reports (via WoK)
http://biblio.vub.ac.be/vlink/WWWURN.csp?ID=JCR
Journalinks
http://biblio.vub.ac.be/vlink/WWWURN.csp?ID=JOU
JSTOR
http://biblio.vub.ac.be/vlink/WWWURN.csp?ID=JST
Jura
http://biblio.vub.ac.be/vlink/WWWURN.csp?ID=JUR

ویرایش شده توسط WwW
لینک به دیدگاه
  • 2 هفته بعد...
  • 2 هفته بعد...
  • WwW موضوع را قفل کرد
مهمان
این موضوع برای عدم ارسال قفل گردیده است.
  • کاربران آنلاین در این صفحه   0 کاربر

    • هیچ کاربر عضوی،در حال مشاهده این صفحه نیست.