درخواست مقاله


Misagh

ارسال های توصیه شده

درخواست دانلود مقاله با مشخصات زیر:

Title:Contextual Intelligence 
Author: Tarun Khanna
Journal or Ebook Name: Harvard Business Review
Volume, Issue, Year and Pages: 2014
Link: https://hbr.org/2014/09/contextual-intelligence
 

توضیحات: 

لینک به دیدگاه
  • WwW موضوع را قفل کرد

بایگانی شده

این موضوع بایگانی و قفل شده و دیگر امکان ارسال پاسخ نیست.

مهمان
این موضوع برای عدم ارسال قفل گردیده است.
  • کاربران آنلاین در این صفحه   0 کاربر

    • هیچ کاربر عضوی،در حال مشاهده این صفحه نیست.