درخواست مقاله


IranPaper

ارسال های توصیه شده

درخواست مقاله

Link or Title: Errors associated with bin boundaries in observation-based posture assessment methods
DOI:
Author:
Journal or Ebook Name:
Volume, Issue, Year and Pages:

توضیحات: Journal: Occupational Ergonomics, vol. 8, no. 1, pp. 11-25, 2008

لینک به دیدگاه

بایگانی شده

این موضوع بایگانی و قفل شده و دیگر امکان ارسال پاسخ نیست.

مهمان
این موضوع برای عدم ارسال قفل گردیده است.
  • کاربران آنلاین در این صفحه   0 کاربر

    • هیچ کاربر عضوی،در حال مشاهده این صفحه نیست.