درخواست مقاله (فصل کتاب)


Misagh

ارسال های توصیه شده

درخواست دانلود مقاله با مشخصات زیر:

Title: Catastrophe Optics in the Study of Spreading of Sessile Drops; 
Journal or Ebook Name: Lasers and Electro-Optics Research at the Cutting Edge (Chapter 6)
Volume, Issue, Year and Pages: 2007, pp. 193-212 
Author: Nengli Zhang, David F. Chao, John M. Sankovic, NASA Glenn Research Center
Link: https://www.novapublishers.com/catalog/product_info.php?products_id=4445
پی نوشت: فقط به فصل 6 کتاب نیاز دارم

توضیحات: 

لینک به دیدگاه
  • WwW موضوع را قفل کرد

بایگانی شده

این موضوع بایگانی و قفل شده و دیگر امکان ارسال پاسخ نیست.

مهمان
این موضوع برای عدم ارسال قفل گردیده است.
  • کاربران آنلاین در این صفحه   0 کاربر

    • هیچ کاربر عضوی،در حال مشاهده این صفحه نیست.