درخواست مقاله


IranPaper

ارسال های توصیه شده

درخواست مقاله

Link or Title: https://0-www.scopus.com.libunix.ku.edu.tr/record/display.uri?eid=2-s2.0-84942524111&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&sid=d713999eb2b5fda1aa9f6bfdb51cf4f9&sot=a&sdt=a&sl=23&s=TITLE%28bim+AND+dispute+%29&relpos=0&citeCnt=0&searchTerm=
DOI:
Author:
Journal or Ebook Name:
Volume, Issue, Year and Pages:

توضیحات:

لینک به دیدگاه
  • WwW موضوع را قفل کرد

بایگانی شده

این موضوع بایگانی و قفل شده و دیگر امکان ارسال پاسخ نیست.

مهمان
این موضوع برای عدم ارسال قفل گردیده است.
  • کاربران آنلاین در این صفحه   0 کاربر

    • هیچ کاربر عضوی،در حال مشاهده این صفحه نیست.