درخواست از bentham


matis

ارسال های توصیه شده

درخواست دانلود مقاله با مشخصات زیر:

Title:  Polymer-Supported Acid Catalysis in Organic Synthesis
Author: Ying Chang, Chulsung Bae.Current Organic Synthesis
Journal or Ebook Name: Current Organic Synthesis
Volume, Issue, Year and Pages: Volume 8 , Issue 2 , 2011
Link: http://www.eurekaselect.com/86807/article
DOI: 10.2174/157017911794697286

توضیحات: 

لینک به دیدگاه

بایگانی شده

این موضوع بایگانی و قفل شده و دیگر امکان ارسال پاسخ نیست.

مهمان
این موضوع برای عدم ارسال قفل گردیده است.
  • کاربران آنلاین در این صفحه   0 کاربر

    • هیچ کاربر عضوی،در حال مشاهده این صفحه نیست.