درخواست کتاب


*Kid

ارسال های توصیه شده

درخواست دانلود کتاب با مشخصات زیر:

Title: Introduction to Classical and Modern Analysis and Their Application to Group Representation TheoryDebabrata Basu
Author: Debabrata Basu
Journal or Ebook Name: -
Volume, Issue, Year and Pages: -
Link: http://www.worldscientific.com/worldscibooks/10.1142/7293 
DOI: -

توضیحات: 

لینک به دیدگاه
  • WwW موضوع را قفل کرد

بایگانی شده

این موضوع بایگانی و قفل شده و دیگر امکان ارسال پاسخ نیست.

مهمان
این موضوع برای عدم ارسال قفل گردیده است.
  • کاربران آنلاین در این صفحه   0 کاربر

    • هیچ کاربر عضوی،در حال مشاهده این صفحه نیست.