درخواست مقاله


*Kid

ارسال های توصیه شده

درخواست دانلود مقاله با مشخصات زیر:

Title: The total graph of unfaithful submodules of a module over reversible rings
Author: -
Journal or Ebook Name: -
Volume, Issue, Year and Pages: -
Link: http://www.worldscientific.com/doi/abs/10.1142/S1793557117500747 
DOI: https://doi.org/10.1142/9789812815095_0003 

توضیحات: 

لینک به دیدگاه

محتوای مخفی شده
شما قادر خواهید بود محتوای مخفی شده را مشاهده نمایید، در صورتی که 1 پاسخ در این موضوع ارسال نمایید.

لینک به دیدگاه
  • WwW موضوع را قفل کرد

بایگانی شده

این موضوع بایگانی و قفل شده و دیگر امکان ارسال پاسخ نیست.

مهمان
این موضوع برای عدم ارسال قفل گردیده است.
  • کاربران آنلاین در این صفحه   0 کاربر

    • هیچ کاربر عضوی،در حال مشاهده این صفحه نیست.