درخواست مقاله


anonymous

ارسال های توصیه شده

درخواست دانلود مقاله با مشخصات زیر:

Title: The Accuracy of Fit of Crowns Made From Wax Patterns Produced Conventionally (Hand Formed) and Via CAD/CAM Technology
Author: Fathi HM, Al-Masoody AH, El-Ghezawi N, Johnson A
Journal or Ebook Name: European Journal of Prosthodontics and Restorative Dentistry
Volume, Issue, Year and Pages: 
Link: http://www.ejprd.org/view.php?article_id=788
DOI: 10.1922/EJPRD_1444Fathi08

توضیحات: 

لینک به دیدگاه

بایگانی شده

این موضوع بایگانی و قفل شده و دیگر امکان ارسال پاسخ نیست.

مهمان
این موضوع برای عدم ارسال قفل گردیده است.
  • کاربران آنلاین در این صفحه   0 کاربر

    • هیچ کاربر عضوی،در حال مشاهده این صفحه نیست.