درخواست مقاله


گلی

ارسال های توصیه شده

درخواست دانلود مقاله با مشخصات زیر:

Title: The Impact of Demographic Characteristics and the Positive Perceptions of Parents 
on Quality of Life in Families with a Member with Intellectual Disability
Author: 
Journal or Ebook Name: 
Volume, Issue, Year and Pages: 
Link: https://link.springer.com/article/10.1007/s10882-016-9515-z
DOI: 

توضیحات: 

لینک به دیدگاه
  • WwW قفل شد و باز شد در موضوع
  • WwW موضوع را قفل کرد

بایگانی شده

این موضوع بایگانی و قفل شده و دیگر امکان ارسال پاسخ نیست.

مهمان
این موضوع برای عدم ارسال قفل گردیده است.
  • کاربران آنلاین در این صفحه   0 کاربر

    • هیچ کاربر عضوی،در حال مشاهده این صفحه نیست.