درخواست کتاب


Misagh

ارسال های توصیه شده

درخواست دانلود کتاب با مشخصات زیر:

Title: Superfluidity and Superconductivity
Author: D.R. Tilley, J Tilley
Journal or Ebook Name: CRC Press
Volume, Issue, Year and Pages: 1990
Link: https://www.crcpress.com/Superfluidity-and-Superconductivity/Tilley-Tilley/p/book/9780750300339

توضیحات: 

لینک به دیدگاه
  • 2 هفته بعد...
  • WwW موضوع را قفل کرد

بایگانی شده

این موضوع بایگانی و قفل شده و دیگر امکان ارسال پاسخ نیست.

مهمان
این موضوع برای عدم ارسال قفل گردیده است.
  • کاربران آنلاین در این صفحه   0 کاربر

    • هیچ کاربر عضوی،در حال مشاهده این صفحه نیست.