درخواست مقاله


IranPaper

ارسال های توصیه شده

درخواست مقاله

Link or Title: https://search.proquest.com/openview/c6e10af936adfd035a05f7b0042d7ced/1?pq-origsite=gscholar&cbl=2034835
DOI:
Author:
Journal or Ebook Name:
Volume, Issue, Year and Pages:

توضیحات: REVIEW ON RESIDUAL STRESSES IN WELDED JOINTS PREPARED UNDER THE INFLUENCE OF MECHANICAL VIBRATIONS

لینک به دیدگاه
  • WwW موضوع را قفل کرد

بایگانی شده

این موضوع بایگانی و قفل شده و دیگر امکان ارسال پاسخ نیست.

مهمان
این موضوع برای عدم ارسال قفل گردیده است.
  • کاربران آنلاین در این صفحه   0 کاربر

    • هیچ کاربر عضوی،در حال مشاهده این صفحه نیست.