درخواست دانلود کتاب


nsmohammadi

ارسال های توصیه شده

درخواست دانلود استاندارد با مشخصات زیر:

Standard Categories: Book 
Standard Name: Bank Valuation and Value Based Management: Deposit and Loan Pricing, Performance Evaluation, and Risk, 2nd Edition
Standard Number: 
Year: 2015 
Link: Bank Valuation and Value Based Management: Deposit and Loan Pricing, Performance Evaluation, and Risk, 2nd Edition

توضیحات: 

photo_2017-11-21_10-10-30.jpg

لینک به دیدگاه
  • WwW موضوع را قفل کرد

بایگانی شده

این موضوع بایگانی و قفل شده و دیگر امکان ارسال پاسخ نیست.

مهمان
این موضوع برای عدم ارسال قفل گردیده است.
  • کاربران آنلاین در این صفحه   0 کاربر

    • هیچ کاربر عضوی،در حال مشاهده این صفحه نیست.