درخواست مقاله


IranPaper

ارسال های توصیه شده

درخواست مقاله

Link or Title: Image-guided intrathecal baclofen pump catheter implantation: a technical note and case series
DOI: 10.3171/2016.8.SPINE16263
Author:
Journal or Ebook Name:
Volume, Issue, Year and Pages:

توضیحات:

لینک به دیدگاه

بایگانی شده

این موضوع بایگانی و قفل شده و دیگر امکان ارسال پاسخ نیست.

مهمان
این موضوع برای عدم ارسال قفل گردیده است.
  • کاربران آنلاین در این صفحه   0 کاربر

    • هیچ کاربر عضوی،در حال مشاهده این صفحه نیست.