درخواست مقاله


IranPaper

ارسال های توصیه شده

درخواست مقاله

Link or Title: Gear dynamics experiments, part-I: Characterization of forced response
DOI:
Author:
Journal or Ebook Name:
Volume, Issue, Year and Pages:

توضیحات: مقاله مورد نظر
Gear Dynamics Experiments, Part-I: Characterization
of Forced Respons
نوشته
Blankenship G W and Ahmet Kahraman
است که در سال 1996 در کنفرانس
ASME Power Transmission and Gearing Conf
ارایه شده است

لینک به دیدگاه
  • WwW موضوع را قفل کرد

بایگانی شده

این موضوع بایگانی و قفل شده و دیگر امکان ارسال پاسخ نیست.

مهمان
این موضوع برای عدم ارسال قفل گردیده است.
  • کاربران آنلاین در این صفحه   0 کاربر

    • هیچ کاربر عضوی،در حال مشاهده این صفحه نیست.