درخواست مقاله


anonymous

ارسال های توصیه شده

درخواست دانلود مقاله با مشخصات زیر:

Title: Voice Dysfunction in the Broadcasting Professional
Author: Michael S. Benninger
Journal or Ebook Name: 
Volume, Issue, Year and Pages: 
Link: http://ajslp.pubs.asha.org/article.aspx?articleid=1774465
DOI: 10.1044/1058-0360.0401.08

توضیحات: 

لینک به دیدگاه

بایگانی شده

این موضوع بایگانی و قفل شده و دیگر امکان ارسال پاسخ نیست.

مهمان
این موضوع برای عدم ارسال قفل گردیده است.
  • کاربران آنلاین در این صفحه   0 کاربر

    • هیچ کاربر عضوی،در حال مشاهده این صفحه نیست.