درخواست مقاله


IranPaper

ارسال های توصیه شده

درخواست مقاله

Link or Title: J. Pohlman, \"Revisiting the V-process\", Modern casting, 1995, (85) 5, 33-36
DOI:
Author:
Journal or Ebook Name:
Volume, Issue, Year and Pages:

توضیحات: نسخه الکترونیک مقاله فوق وجود ندارد. در صورتی که به نسخه اسکن شده آن دسترسی دارید ارسال بفرمایید.

لینک به دیدگاه

بایگانی شده

این موضوع بایگانی و قفل شده و دیگر امکان ارسال پاسخ نیست.

مهمان
این موضوع برای عدم ارسال قفل گردیده است.
  • کاربران آنلاین در این صفحه   0 کاربر

    • هیچ کاربر عضوی،در حال مشاهده این صفحه نیست.