درخواست مقاله


IranPaper

ارسال های توصیه شده

درخواست مقاله

Link or Title: Bai J, Lu S, Han J (2008) Importance of creep sliding mechanism to prevention and treatment of reservoir landslide. In: Chen et al (eds) Proceedings, 10th International Symposium on Landslides and Engineered Slopes, Xi’an, China, 2:1071–1076
DOI:
Author:
Journal or Ebook Name:
Volume, Issue, Year and Pages:

توضیحات:

لینک به دیدگاه
  • WwW موضوع را قفل کرد

بایگانی شده

این موضوع بایگانی و قفل شده و دیگر امکان ارسال پاسخ نیست.

مهمان
این موضوع برای عدم ارسال قفل گردیده است.
  • کاربران آنلاین در این صفحه   0 کاربر

    • هیچ کاربر عضوی،در حال مشاهده این صفحه نیست.