درخواست کتاب


Unknown

ارسال های توصیه شده

درخواست دانلود کتاب با مشخصات زیر:

Title: Ignore Everybody: and 39 Other Keys to Creativity
Author: Hugh MacLeod
Journal or Ebook Name: ...
Volume, Issue, Year and Pages: 2009
Link: https://www.amazon.com/Ignore-Everybody-Other-Keys-Creativity/dp/159184259X
DOI: ..

توضیحات: 

لینک به دیدگاه
  • WwW موضوع را قفل کرد

بایگانی شده

این موضوع بایگانی و قفل شده و دیگر امکان ارسال پاسخ نیست.

مهمان
این موضوع برای عدم ارسال قفل گردیده است.
  • کاربران آنلاین در این صفحه   0 کاربر

    • هیچ کاربر عضوی،در حال مشاهده این صفحه نیست.