درخواست مقاله


IranPaper

ارسال های توصیه شده

درخواست مقاله

Link or Title: A method of uniform stratification of risk for evaluating the results of surgery in acquired adult heart disease
DOI:
Author:
Journal or Ebook Name:
Volume, Issue, Year and Pages:

توضیحات: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/2720942

لینک به دیدگاه

بایگانی شده

این موضوع بایگانی و قفل شده و دیگر امکان ارسال پاسخ نیست.

مهمان
این موضوع برای عدم ارسال قفل گردیده است.
  • کاربران آنلاین در این صفحه   0 کاربر

    • هیچ کاربر عضوی،در حال مشاهده این صفحه نیست.